Basisteksten

Caitlin Bonte
Meulenbelt, A. (2016). Het verschil: zeventien actuele kwesties bekeken vanuit het feminisme. Houten: Spectrum (p.255-276)

Femke Dierickx
Christine Delhaye, "het persoonlijke is theorie" feministische theorie en haar kritiek op het onpersoonlijke karakter van de wetenschap (p.3-21)

Jessy Verscheure
Tahir, N. (2015). Gesluierde vrijheid: De moslima in de moderne wereld (1ste-2de druk ed.). Amsterdam: Prometheus.

Laura Denys Devos
Kanko, A. (2015). De tweede helft. Tijd voor een nieuw feminisme. Tielt: Lannoo.

Lotte Dewachtere
Maenhout, T. & Temmerman, M. (2014). Waarom mannen en vrouwen binnen dezelfde cultuur botsen. In T. Maenhout, M. Timmerman. Milady!: Waar vrouwenrechten echt over gaan. (pp. 85-98) Tielt: Lannoo.

Manon Billiet
Duits, L. (2017). Zeurders. In Duits, L. Dolle mythes: Een frisse factcheck van feminisme toen en nu. (pp. 55-77). Amsterdam: AUP.

Mauranne Mattelaer
De Meyer, M. Vrouwen, vrede en gender (www.vrouwenraad.be)