Organisaties

Caitlin Bonte
FEMEN = Ze willen vrouwen wakker te schudden en hun bewust laten worden van hun rechten en de mogelijkheid om zichzelf te ontplooien.

Mama Cash = Mama Cash ondersteunt vrouwen, meiden, transgenders en intersekse personen die opkomen voor hun rechten. Ze verwerven fondsen voor de activisten en steunen hen met kennis en netwerken.

Women Inc. = De organisatie streeft naar gelijke behandeling van vrouwen op het gebied van gezondheidszorg en geld.


Femke Dierickx
De vrouwenraad= Ze werken aan gelijke kansen tussen mannen en vrouwen, ze komen op voor de rechten voor mannen en vrouwen, ongeacht hun leeftijd, seksuele geaardheid, overtuiging,…
Telefoon: +32 (0)2/229 38 18-19
Email: eb.daarnewuorv|ofni#eb.daarnewuorv|ofni

Ella = kenniscentrum voor gender en feminisme= Ze willen dat we ook rekening houden met andere verschillen zoals religie of levensbeschouwing en seksuele identiteit
e-mail: eb.enozama|ofni.alle#eb.enozama|ofni.alle

Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen= Willen de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevorderen en wil strijden tegen elke vorm van discriminatie. Het is onderverdeeld in verschillende cellen die werken rond een bepaald actiedomein.
telefoon: Tel: 02/233 44 00
E-mail: eb.eigleb.mvgi|wuorvnam.diehkjileg#eb.eigleb.mvgi|wuorvnam.diehkjileg


Jessy Verscheure

Hivos= Een internationale organisatie die oplossing zoekt voor hardnekkige wereldproblemen.

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen= Onafhankelijke federale overheidsinstelling die opkomt voor het waarborgen van gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Amnesty International= In deze organisatie strijden ze voor mensenrechten overal en voor iedereen.

Femmes for freedom= Deze organisatie verdedigt vrouwenrechten.

Federale overheidsdienst buitenlandse zaken= Geven meer uitleg over gender en vrouwenrechten


Laura Denys Devos

FAO= Food and Agriculture Organization. Gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die tot doel heeft om de honger in de wereld te bestrijden.

Adres:
Brussels
Myrto Arvaniti
FAO Office in Brussels

telefoon:
(+32) 2 2040741

e-mail:
gro.oaf|itinavrA.otryM#gro.oaf|itinavrA.otryM

FOD= Federale Overheidsdienst (FOD) - Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu.Federale overheidsdienst (FOD) is de naam voor de in 2001 en 2002 hervormde federale ministeries in België, ingevoerd door de eerste regering-Verhofstadt (1999-2003). De verantwoordelijke minister voor deze hervorming was Luc Van den Bossche, minister van ambtenarenzaken en modernisering van de openbare besturen.

adres:`
Victor Hortaplein 40
bus 10, 1060 Sint-Gillis

Telefoon:
02 524 97 97

E-mail:
eb.vogf.htlaeh|ofni#eb.vogf.htlaeh|ofni
eb.eigleb.diehdnozeg|ofni#eb.eigleb.diehdnozeg|ofni

OESO= Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.

Adres:
Kempische steenweg 303
bus 101, 3500 Hasselt

Telefoon:
011 30 01 00

E-mail:
eb.grubmilmop|ofni#eb.grubmilmop|ofni


Lotte Dewachtere

ICRH (=Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid)= Focussen zich op het ontwikkelen van trainingsprogramma's en acties ondernemen om seksuele en reproductieve rechten te verdedigen.
Het is een multidisciplinair onderzoeksinstituut binnen de Universiteit Gent. ICRH is een WHO Collaborating Centre for Research on Sexual and Reproductive Health
Men voert fundamentele, epidemiologische, sociale, klinische, gezondheidssystemen en beleidsonderzoek uit.
Te bereiken via:
Telefoon:+ 32-9-332.35.64
Online:http://icrhb.org/about-icrh-belgium
E-mail: eb.tnegu|hrci#eb.tnegu|hrci
Adres:Internationaal Centrum voor Reproductieve Gezondheid
Universiteit Gent
C. Heymanslaan 10 UZ / ICRH
9000 Gent
België

Nairobi Wowen’s Hospital= Het ziekenhuis biedt gezondheidzorg, men richt zich op het aanbieden van ambulante, poliklinische en gespecialiseerde diensten voor vrouwen (prenatale, gynaecologische, verloskundige, borstkanker detectie en chirurgie.
Te bereiken via:
Telefoon: 020-2492690
Online: https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapid=83973559
E-mail:ek.oc.hcwn|ofni#ek.oc.hcwn|ofni
Adres: Hurligham Medicare Plaza,Argwings Kodhek Road,Nairobi 00202, Kenia

Vrouwenraad vzw= De Vrouwenraad is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een multiculturele samenleving. Heel wat vrouwenverenigingen met verschillende achtergronden zijn bij hen aangesloten. Ze eisen gelijke rechten en kansen voor alle vrouwen en mannen, ongeacht leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, overtuiging, … Het is een overkoepelende organisatie voor verenigingen die werken aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen in een multiculturele samenleving.
Te bereiken via:
Telefoon:02 229 38 18
Online:http://www.vrouwenraad.be/page?orl=1&ssn=&lng=1&pge=148
E-mail:eb.daarnewuorv|ofni#eb.daarnewuorv|ofni
Adres:Middaglijnstraat 10
1210 Brussel

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen= het is een Federale overheidsdienst die zich bezighoudt met het bevorderen van de gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
Te bereiken via:
Telefoon:02/233 44 00
Online:https://igvm-iefh.belgium.be/nl
E-mail:eb.eigleb.mvgi|wuorvnam.diehkjileg#eb.eigleb.mvgi|wuorvnam.diehkjileg
Adres:Ernest Blerotstraat 1
B-1070 Brussel

RoSa vzw= Het is een kenniscentrum voor gender en feminisme.
Te bereiken via:
Telefoon:02 209 34 10 of 02 209 34 12
Online:www.rosavzw.be
E-mail:eb.wzvasor|ofni#eb.wzvasor|ofni
Adres: Koningsstraat136,1000 Brussel


Manon Billiet
Amazone = Dit is het Kruispunt Gendergelijkheid, het is een resource centrum voor de bevordering van de samenwerking tussen actoren die opkomen voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Ook dragen ze bij tot het feministische debat.
Te bereiken via:
Telefoon: 03 779 98 26
Online: http://www.zelfhulp.be/zoek/probleem_BORSTKANKER.html
E-mail: moc.liamg|7kceb.e#moc.liamg|7kceb.e
Adres: Leopold II-laan 20, 9100 Sint-Niklaas

Femma = Een vrouwenvereniging die strijdt voor geluk, gelijkheid en tijd voor vrouwen.
Te bereiken via:
Activiteiten en contactpersonen
Telefoon: 02 246 51 11 of 02 246 51 36 (Vlaams-Brabant en Brussel)
Online: http://www.femma.be
E-mail: eb.ammef|lessurb-tnabarbsmaalv.ammef#eb.ammef|lessurb-tnabarbsmaalv.ammef of eb.amef|amef#eb.amef|amef
Adres: Urbain Britsierlaan 5, 1030 Schaarbeek

RoSa vzw = Dit is een kenniscentrum voor gender en feminisme die informeert, documenteert en sensibiliseert.
Te bereiken via:
Telefoon: 02 209 34 10 of 02 209 34 12
Online: http://www.rosavzw.be
E-mail: eb.wzvasor|ofni#eb.wzvasor|ofni
Adres: Koningsstraat 136, 1000 Brussel

vzw De Madam, Vrouwen- en Lesbocentrum = Dit is een ontmoetingsplaats voor vrouwen waar vrouwen elkaar aanzetten om op te komen voor hun rechten.
Telefoon: 011 25 22 94
Online: http://www.demadam.be of http://www.facebook.com/De-Madam-vzw-vrouwen-en-lesbocentrum-50720802914
E-mail: moc.oohay|madamed#moc.oohay|madamed
Adres: Meldertstraat 38, 3500 Hasselt


Mauranne Mattelaer

Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen = als federale overheidsinstelling de gelijkheid van vrouwen en mannen beschermen en bevorderen.
te bereiken via:
Ernest Blerotstraat 1, 1070 Anderlecht
02 233 44 00
eb.eigleb.mvgi|wuorvnam.diehkjileG#eb.eigleb.mvgi|wuorvnam.diehkjileG

Veiligheidsraad Verenigde-Naties = de primaire verantwoordelijkheid van de veiligheidsraad is het handhaven van de internationale vrede en veiligheid binnenin de VN.
contactgegevens:
New York, Verenigde Naties

Vrouwenraad = Ze werken aan de gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Ze kijken niet naar geslacht, leeftijd of geloof. Ze geven informatie over thema's en geven beleidsadviezen.
te bereiken via:
Middaglijnstraat 10, 1210 Sint-Joost-Ten-Node
02 229 38 19
eb.daarnewuorv|ofni#eb.daarnewuorv|ofni