Statistieken

Caitlin Bonte

Zoekterm: Statistieken vrouwenemancipatie

Hieronder zie je het aandeel van vrouwen in de werkzame beroepsbevolking op het hoogste beroepsniveau en in het hogere management nargelang de bedrijfstak. Deze gegevens zijn van 2015 en de bevolking van 20- 64 jaar is onderzocht geweest.

Portegijs, W. ; Van Den Brakel, M. (2016) Emancipatiemonitor. Den Haag: Centraal bureau voor de Statistiek

PS3.jpg

Op de figuur (onder) zie je de gegevens voor Opvattingen over rollen ma/vrouw naar achtergrondkenmerken. Hoe hoger, des te meer geëmancipeerd. De gegevens zijn van 2012.
Vrouwen zijn iets geëmancipeerder over man-vrouwrollen dan mannen. Laagopgeleide Amsterdammers zijn iets minder geëmancipeerd dan gemiddeld, vooral mannen, hoogopgeleiden juist meer. Laagopgeleiden van niet-westerse herkomst zijn weer minder geëmancipeerd dan overige laagopgeleiden. Hiermee samenhangend denkt men het geëmancipeerdst over man/vrouwrollen in stadsdeel Centrum, daarna Zuid, West en Oost. In de stadsdelen Nieuw-West, Zuidoost en Noord ligt de emancipatiegraad iets lager dan gemiddeld.

Huijze, A. ; Lindeman, E. ; Bosveld, W. (mei 2016) Monitor Vrouwenemancipatie 2016: Onderzoek, Informatie en Statistiek. Amsterdam: Burgerschap & Diversiteit

PS4.jpg

Femke Dierickx
Zoekterm: statistieken feminisme

Geen foto gevonden
Van "Hey Sexy" over een opgestoken middenvinger tot een hand op de billen, ongewenst gedrag is een ontzettend brede waaier. 57% van de vrouwen en 55% van de mannen kreeg het afgelopen jaar te maken met verbaal geweld. 61% van de vrouwen en 47% van de mannen kreeg negatieve opmerkingen over zijn sekse of zijn geaardheid naar het hoofd.
Veel hangt wel af van je leeftijd. Hoe jonger je bent, hoe onaangenamer de wereld met je omgaat zo lijkt het wel, want hoe meer ongewenst gedrag je meemaakt.
70% van de vrouwen jonger dan 35 kreeg te maken met seksueel ongewenst gedrag, net als 15% van hun mannelijke leeftijdsgenoten. Bij vrouwen daalt dat cijfer. 47% als je tussen 35 en 44 bent, 37% als je tussen 45 en 54 bent, 27% als je tussen 55 en 64 bent, en nog 24% oftewel een op vier dames boven de 65 wordt geconfronteerd met seksueel ongewenst gedrag.
En neen, niet alleen vrouwen zijn ervaringsdeskundig op dat vlak. 15% van de min 35-mannen werd ongewenst seksueel benaderd, net als 11% van de 65-plussers. Van de mannen tussen 35 en 54 heeft een op vijf er ervaring mee.

Resultaten van lezersenquête van De Knack, het komt erop neer dat vrouwen in het algemeen veel meer last hebben van seksueel geweld dan mannen.

De Knack. (2016, 27 april). seksisme anno 2016: de harde cijfers [statistiek]. Geraadpleegd op 6 december 2018, van https://weekend.knack.be/lifestyle/maatschappij/seksisme-anno-2016-de-harde-cijfers/article-normal-696277.htm

Geen foto gevonden
De term 'geslagen vrouwen' die vaak wordt gebruikt, houdt geen rekening met alle mogelijke vormen van partnergeweld. Het gaat immers overwegend over psychologische druk: verbaal geweld is veruit de meest voorkomende vorm (41,5%), gevolgd door intimidatie (22%) en vervolgens slagen (15%). Vooral vrouwen zijn het slachtoffer van seksueel geweld (5,6% tegen 0,8% mannen), en het zijn ook vrouwen die het vaakst worden opgesloten of uit het huis worden gezet (5,9%, tegen 2,7% voor de mannen).
8,9% van de vrouwen zijn voor hun 18e levensjaar ooit het slachtoffer geweest van gedwongen seksuele contacten of relaties. In het merendeel van de gevallen is de dader een familielid of iemand uit de directe omgeving. En 23% van deze minderjarige vrouwelijke slachtoffers hebben over deze feiten nooit met iemand gepraat. Bovendien dienen vrouwelijke slachtoffers van geweld slechts in een minderheid van de gevallen klacht in (13,9%).

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. (2010). Ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld. Geraadpleegd op 13 december 2018, van https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/geweld/partnergeweld


Jessy Verscheure

geslachtsvermelding%20%282%29.png

Welke statistiek/cijfers: Doelgroep zijn de personen die interesse hebben in de wijzigingen van geslachtskenmerken of meer informatie willen vergaren. Het is van 1993-september 2018 en het onderwerp is Aandeel en aandeel wijziging van de officiële geslachtsvermelding naar registratieperiode.

Bron: (Hildegarde Van Hove, 2018) via https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/annexe_trans_cijfers_rijksregister_2018_nl.pdf

levensverwachting%20%282%29.png

Welke statistiek/cijfers: Mensen die interesse hebben in demografische gegevens of er meer kennis over willen opdoen. Deze statistiek is in de tijdsperiode 1885-2016 en heeft het over België. Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte per geslacht.

Bron: (Statbel, 2017) via https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/levensverwachting-stijgt-naar-84-jaar-voor-vrouwen-en-79-jaar-voor-mannen-2016


Laura Denys Devos

Ik gaf in google ‘cijfergegevens voor vrouwenrechten’ in. Daarna klikte ik door naar ‘cijfers/instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen’. Daar vond ik een link met cijferoverzicht ‘Transgender personen’. Daar vond ik heel wat tabelen met statistieken over mannen en vrouwen die van geslacht zijn veranderd. De tabel was een opsplitsing volgens hoeveelheid transgenders per leeftijd en geslacht.

Bron:
instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. (2018) transgender personen in België. Geraadpleegd op 6december 2018, https://igvmiefh.belgium.be/sites/default/files/annexe_trans_cijfers_rijksregister_2018_nl.pdf

Ik gaf in google ‘cijfergevens voor vrouwenrechten’in. Daarna klinkte ik door naar ‘cijfers/instituur voor de gelijkheid van vrouwen en mannen’. Daar vond ik cijfergevens over het aantal aanwezige vrouwen in de Belgische wetgeving en de uitvoerenden instellingen. Er stonden heel veel statitieken op zowel voor gewesten, gemeenschappen, verkozen vrouwen, vrouwelijke parlementsleden,…
Deze tabel hieronder gaat over de gewesten, gemeenschappen en europees niveau. Deze cijfers vond ik het meest schokkend, er was ook een duidelijk evolutie te merken met vroeger en nu. Ze maken een duidelijk onderscheid ook tussen de verschillende parlementen zowel op Vlaams, Waals, Brussels en Duistatalig parlement. Het is dan ook heel intressant om de evoluties te vergelijken over de verschillende parlementen heen.

Bron: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. (2018), Aanwezigheid van vrouwen in de Belgische wegevende en uitvoerende instellingen. Geraadpleegd op 6 december 2018, https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/politiek/cijfers

Schermafbeelding%202018-12-17%20om%2014.50.01.png

Lotte Dewachtere

//Eerste statistiek //

Ik zocht via LIMO met de zoektermen: ”statistieken vrouwen”. Zo kreeg ik een aantal van 93 resultaten. Ik koos ervoor om de bron: “Vrouwen en mannen in België: genderstatistieken en genderindicatoren” te selecteren omdat ik het instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen zag staan en omdat ik wist dat deze bron dan betrouwbaar moet zijn want het is een organisatie van de Vlaamse overheid. Er waren 2 versies beschikbaar, beiden konden online bekeken worden en zo kwam ik terecht bij een pdf bestand met als titel: Vrouwen en Mannen in België.

Bronvermelding APA:
Van Hove, H., Reymenants, G., Bailly, N. & Decuyper, J. (2011). Vrouwen en mannen in België: Genderstatistieken en genderindicatoren. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

Site:
Via LIMO, zoekterm “statistieken vrouwen”. Brussel: Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Geraadpleegd op 10 december 2018, via https://limo.libis.be/primo-explore/search?query=any,contains,statistieken%20vrouwen&tab=all_content_tab&search_scope=ALL_CONTENT&vid=VIVES_KATHO&lang=nl_BE&offset=0 http://docs.vlaamsparlement.be/docs/biblio/opendigibib/monografie/2012/115_vrouwenenmanneninbelgie_2.pdf

statistiek%201a.png

conclusie statistiek:

1% van de vrouwen: slachtoffer seksueel geweld door de partner, al dan niet in combinatie met fysiek en psychologisch geweld. Mannen gaven niet aan het slachtoffer te zijn van seksueel geweld door de partner
2% van de vrouwen en 1% door de mannen geven aan slachtoffer te zijn van fysiek geweld, al dan niet in combinatie met psychologisch geweld.
Verbaal en psychologisch geweld komen het vaakst voor.
12% van de vrouwen en 10% van de mannen gaven aan slachtoffer te zijn van het meest voorkomend partnergeweld. Je ziet dus dat de vrouwen telkens een hoger percentage hebben omtrent het partnergeweld.

tweede statistiek :

Gezocht via Google zoekterm statistieken en zo kwam ik om de site statistiek Vlaanderen, dan gebruikte ik op die site de zoekterm statistiek vrouw. Ik kwam uit op verschillende resultaten na het zoeken.
Geraadpleegd op 14 december, 2018. https://www.statistiekvlaanderen.be/search/vrouwen
Ik klikte vb. op gelijkheid en er stond voor meer specifieke info dat ik naar Survey naar Sociaal-Culturele Verschuivingen (SCV), Statistiek Vlaanderen moest gaan. Ik deed dit en kwam dan uiteindelijk uit bij een programma waaruit je verschillende thema’s kon kiezen. Geraadpleegd op 14 december, 2018. http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=SVR%2FSVR-SCV-02.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Onder het onderdeel samenleven in diversiteit koos ik voor het thema verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Geraadpleegd op 14 december, 2018. http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=SVR%2FSVR -SCV-02.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true
Toen kreeg ik al een statistiek te zien, ik koos dan om de statistiek te zien van: "het is onnatuurlijk als vrouw in een bedrijf leiding uitoefent over mannen". Even bij vermelden dat de Survey naar Sociaal-Culturele Verschuivingen (SCV), Statistiek Vlaanderen is een jaarlijkse survey bij een toevallige steekproef van Nederlandstalige Belgen. De survey peilt naar waarden, opvattingen en overtuigingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijk en beleidsrelevante thema's. (gevonden op de site Geraadpleegd 14 december, 2018. https://www.statistiekvlaanderen.be/survey-scv-survey ).

APA bronvermelding: Vlaamse overheid. (1996-2016). SCV-survey: uitpraken over man/vrouw verhoudingen. België: Vlaamse overheid.

stsatistiek%203.png

conclusie statistiek:

Er is dus duidelijk te zien dat de mening over het feit dat het onnatuurlijk is als vrouw als men leidinggevende is over mannen in een bedrijf. Dit komt ook door de vrouwenrechten die er op de dag van vandaag nog steeds zijn. Je ziet dus dat er een groot verschil is van het jaar 1996 en het jaar 2016.

derde statistiek

https://www.statistiekvlaanderen.be/search/vrouwen
ik ben bij de derde statistiek eigenlijk op dezelfde manier te werk gegaan. Ik klikte op terug naar keuze thema, ik keek naar wat er nog te maken had met vrouwenrechten. Ik klikte weer binnen het onderdeel “diversiteit” en koos weer voor het onderdeel verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Ik koos voor de stelling: vrouwen hebben te weinig invloed op de besluitvorming over belangrijke maatschappelijke kwesties (hier gaat het dus over het feit of een vrouw ook kan stemmen).

APA bronvermelding bovenstaande statistiek:
Vlaamse overheid. (1996-2016). SCV-survey: uitpraken over man/vrouw verhoudingen. België: Vlaamse overheid.

statistiek%203.png

conclusie statistiek:

Er is te zien dat de mensen vinden dat naarmate de jaren vorderen van 1996 naar het jaar 2016, vrouwen effectief wel invloed hebben op de besluitvorming over belangrijke maatschappelijke kwesties. Dit toont dus aan dat de vrouwen in de loop van de jaren meer en meer beslissingen kunnen nemen rond maatschappelijke kwesties.


Manon Billiet
Het eerste grafiek gaat dus over het aandeel van vrouwen in topfuncties. Het zijn cijfers van een periode van acht jaar, van 2008 tot 2016. De doelgroep van het grafiek zijn alle mensen die willen weten hoeveel vrouwen in de topfuncties zijn, wat de evolutie hiervan is en wat de vergelijking is met het aantal mannen in topfuncties. Deze cijfers werden gebaseerd op de meting van de personeelssamenstelling van de Vlaamse overheid, die gebeurde op 31 december 2016.

Schermafbeelding%202018-12-15%20om%2017.12.18.png

Vlaamse overheid. (2016). Aandeel van vrouwen in topfuncties. Geraadpleegd op 15 december 2018, https://overheid.vlaanderen.be/

Het tweede grafiek gaat over het aandeel van vrouwen in middenkader. Ook deze cijfers zijn van een periode van acht jaar, van 2008 tot 2016. Vermoedelijk is de doelgroep van dit grafiek alle mensen die willen weten hoeveel vrouwen in het middenkader een functie hebben, wat de evolutie hiervan is en wat de vergelijking is met het aantal mannen in het middenkader. Ook deze cijfers werden gebaseerd op de meting van de personeelssamenstelling van de Vlaamse overheid, die gebeurde op 31 december 2016.

Schermafbeelding%202018-12-15%20om%2017.12.27.png

Vlaamse overheid. (2016). Aandeel van vrouwen in middenkader. Geraadpleegd op 15 december 2018, https://overheid.vlaanderen.be/

Hier is een grafiek van FOD Economie die de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de verschillende sectoren weergeeft.

Schermafbeelding%202018-12-15%20om%2017.48.01.png

De periode van de cijfers zijn onbekend, we weten dat ze verzameld zijn door FOD Economie en vermoedelijk is de doelgroep van dit artikel iedereen die wil weten hoe groot de loonkloof tussen mannen en vrouwen is per sector.

FOD Economie. (z.d.). Loonkloof tussen mannen en vrouwen. Geraadpleegd op 15 december 2018, https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/7-verklaringen-waarom-de-loonkloof-tussen-mannen-en-vrouwen-nog-steeds-bestaat?referrer=https://www.google.com/


Mauranne Mattelaer

- GOOGLE: ‘cijfergegevens vrouwenrechten’ —> ‘cijfers/instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen’. —> link met cijferoverzicht ‘transgender personen in België’

In dit pdf bestand vind je allemaal diagrammen en tabellen over mannen en vrouwen die getransformeerd zijn naar het andere geslacht.

Bron:
Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. (2018) Trangender personen in België. Geraadpleegd op 12 december 2018, https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/annexe_trans_cijfers_rijksregister_2018_nl.pdf.

- GOOGLE: ‘cijfergegevens vrouwenrechten’ —> ‘Cijfers/Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen’

Op deze site zie cijfers van de aanwezigheid van vrouwen in de belgische wetgevende en uitvoerende instellingen, op de verschillende niveau’s.

Bron:
Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen. Cijfers. Geraadpleegd op 16 december 2018. https://igvm-iefh.belgium.be/nl/activiteiten/politiek/cijfers.

- GOOGLE: ‘cijfergegevens discriminatie vrouwen’ —> ‘Vrouwen in de financiële wereld’

In dit document geven ze de terwerkstelling van vrouwen in de financiële werled voor in Vlaanderen. Hieronder bevindt zich ook de aandelen die vrouwen hebben enzoverder.

Bron:
Valgaeren, E. (2008). Vrouwen in de financiële wereld. Steunpunt Gelijkekansenbeleid. Geraadpleegd 16 december 2018. https://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2008_3-4_22.pdf.

aandelen vrouwen aandelen mannen
Bedrijfsrevisoren 19,8 % 80,2 %
Erkende boekhouders en boekhouders-fiscalisten 25,3 % 74,7 %

In deze tabel staan gegevens waaruit we kunnen afleiden dat er slechts 19,8 % vrouwen in vergelijking met 80,2 % mannen aandelen hebben bij bedrijfsrevisoren.

Iets meer vrouwen 25,3 % vrouwen en 74,7 % mannen hebben aandelen bij erkende boekhouders en boekhouders-fiscalisten.

Het valt op dat vooral mannen aandelen hebben en vrouwen behoorlijk veel onder de mannen liggen.